ZEEkracht (werkgroep verduurzaming)

Samen aan de slag voor een duurzame Zeeheldenbuurt

Om onze buurt te verduurzamen hebben we onlangs de werkgroep Zeeboei nieuw leven ingeblazen met de nieuwe naam ‘ZEEkracht’. Doel van deze werkgroep is om op korte termijn te werken aan het groen in de buurt en verduurzaming van woningen, maar ook om de langetermijnvisie vast te leggen in een zogeheten wijkenergieplan. Over deze verschillende onderwerpen zullen we de komende tijd van ons laten horen!

Groene buurt
Er lopen meerdere initiatieven vanuit de gemeente Groningen om de stad te vergroenen. Zo is het mogelijk geveltuinen en boomtuinen te adopteren, een ‘tegel eruit, plant erin’-actie of een boomplantactie te organiseren. Wij willen graag deze initiatieven onder de aandacht brengen en evenementen organiseren om gezamenlijk de wijk te vergroenen.

Energie
Binnen de werkgroep wordt ingezet op het uitdenken van collectieve inkoopacties van woningisolatie, zonnepanelen of andere energiebesparende middelen. Ook kleinere, laagdrempelige manieren om energie te besparen zullen onder de aandacht worden gebracht.

Wijkenergieplan
In 2035 wil de gemeente Groningen alle buurten, wijken en dorpen op haar grondgebied van het aardgas af hebben. Om deze overgang kunnen maken, werkt de gemeente aan wijkenergieplannen.
Om dit wijkenergieplan voor de Zeeheldenbuurt te realiseren kunnen wij als bewoners, bedrijven of verhuurders in gesprek om gezamenlijk deze aanpak vast te leggen. In deze werkgroep gaan we hiermee aan de slag.

Oproep
Heb je zin om met ons mee te doen? Onze buurt groener en duurzamer te maken? En wil je (een keer) met ons meedenken? Heel graag! Laat van je horen via zeekracht@zeeheldenbuurt.nl

Namens werkgroepleden Peter Oterdoom, Norbert van der Kamp, Maartje ter Veen, Kees Faber, Sarah Willemsen en Renate Vergeer.

Heb je onze enquete al ingevuld?