Hinder en overlast

Als u hinder of overlast ervaart, dan spreekt u eerst de veroorzaker aan. Als dat niet tot het gewenste resultaat leidt, of als de overlast/hinder zich herhaaldelijk voordoet, dan kunt u contact opnemen met:

  • Meldpunt Overlast en Zorg: 050 – 587 58 85 (maandag t/m vrijdag 10:00 – 17:00 uur). gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden.
  • Geluidsoverlast van evenementen: Bel – alleen tijdens het evenement – de evenementenklachtentelefoon: 050 367 11 33. Op de evenementenkalender leest u voor welke evenementen de gemeente een evenementenvergunning heeft gegeven. Over andere evenementen kunt u niet bij de gemeente klagen.
  • Politie (geen spoed): 0900 – 8844. Buurtagent Bert Holthof: bert.holthof@politie.nl
  • Rommel op straat? Dingen kapot? Fietswrak op de stoep? Meld het bij de gemeente. 
  • Bestuur Bewonersorganisatie. Neem gerust contact met ons op. Misschien kunnen we wat voor u doen. Of u in elk geval op weg helpen: zie bij Bestuur en commissies