Zwaluwen zijn weer welkom!

Op vrijdag 19 april is het zwaluw-en meerkoetenvlot weer te water gelaten in de Van Brakelvijver. In het vlot zitten drie bakken met vochtige klei, bouwmateriaal voor de nesten van de zwaluwen die binnenkort weer zullen arriveren. Tevens biedt het vlot accommodatie voor meerkoeten met nesteldrang of rustbehoefte. Op de foto Klarissa Nienhuys, bezig het vlot tegen ongewenst wegdrijven te verzekeren. Klarissa wist vervolgens weer veilig de wal te bereiken.

 

Gratis cursus ‘Politiek Actief’ op stadhuis

Van de gemeente Groningen ontvingen wij het volgende bericht:

Meer weten over de gemeente en de gemeentepolitiek? Volg dan vanaf eind mei de cursus ‘Politiek Actief voor de gemeente’.
De cursus is zeer geschikt als u misschien wel actief wilt worden in de gemeentepolitiek maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn.
Wat doet de gemeente eigenlijk allemaal? Hoe worden besluiten genomen? Hoe heb je als inwoner invloed? En wat doet een raadslid nu precies?
Op deze vragen krijgt u op de cursus antwoord. Ook is er een training debatteren en zijn er ontmoetingen met Groningse politici. Zo krijgt u ervaring uit de praktijk mee en traint u nuttige vaardigheden.

Aanmelden
Aanmelden en meer informatie:
gemeente.groningen.nl/politiek-actief. Of bel de Griffie van de gemeenteraad: 050 367 77 02.

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten. Daarvan zijn er 4 op maandagavond van 19.30-22.00 uur op het stadhuis op de Grote Markt in Groningen. De eerste cursusdag is maandag 20 mei. Aan het eind van de cursus, op woensdag 29 juni, woont u een vergadering van de Groningse gemeenteraad bij. De cursus wordt gegeven door een medewerker van ProDemos, het ‘Huis voor Democratie en Rechtsstaat’, uit Den Haag.

gemeente.groningen.nl/politiek-actief

 

Lentekriebels zaterdag 13 april 2019

Net als in de vorige jaren doet onze buurt weer mee aan de gemeentelijke schoonmaakactie Lentekriebels en wel op zaterdag 13 april. We rekenen weer op veel actieve buurtbewoners!

Wat gaan we doen?

Zwerfvuil opruimen

Net als de vorige keren gaan we met een aantal veegploegjes door de wijk om zwerfvuil en bladeren op te ruimen. De gemeente zorgt voor hesjes, grijpers en afvalzakken. Neemt u zelf een bezem, bladhark en uw huisvuilpasje mee? Dan kunnen de zakken direct in de containers.

Heggen en struiken

We organiseren ook weer een snoeiploeg die aan de slag zal gaan met heggen en struiken. De zeehelden-snoeiservice is bedoeld voor bewoners die zelf niet goed in staat zijn (zwaar) snoeiwerk te doen, of die niet over het juiste gereedschap beschikken. Heeft u een snoeiklus? Meld hem aan via een email aan beheer@zeeheldenbuurt.nl

Container voor snoeiafval

Bij het eendenplateau aan de Van Brakelvijver staat op zaterdag 14 april een container voor groenafval. Daar kunnen alle buurtbewoners gebruik van maken; tot uiterlijk 13.30 uur. Dan haalt de gemeente ‘m weer weg. De lentekriebelsacties is dus ook een prima gelegenheid om aan de slag te gaan in uw eigen tuin.

LET OP: Er komt geen container voor grofvuil.

Kindervreugd

Speeltuin Kindervreugd kan aan het begin van het bloei- en speelseizoen goed wat extra aandacht gebruiken. Wie helpt mee? Als je erover beschikt, graag zelf tuingereedschap meenemen.

Bakfietsen

Voor het afvoeren van groenafval regelen we een aantal bakfietsen. Hiervoor zoeken we sportieve buurgenoten met sterke benen!

9.00 koffie, 13.00 uur soep in Café Van de Markt

Op zaterdag 14 april staat om om 9.00 uur de koffie klaar in Café Van de Markt. Paterswoldseweg/Witte de Withstraat). We houden dan een korte werkbespreking, waarna u met uw ploegje aan het werk gaat. Rond 13.00 uur zijn we allemaal weer terug in het café om de actie met een voedzame kop soep en een drankje af te sluiten.

Doet u mee?

Ja, ik doe mee met Lentekriebels

Ik wil wel in een veegploegjeaan de slag in Kindervreugdop de bakfietsin de snoeiploeg

Ik heb een snoeiklus, namelijk:
De snoeiploeg neemt contact met u op.