Lentekriebels zaterdag 13 april 2019

Net als in de vorige jaren doet onze buurt weer mee aan de gemeentelijke schoonmaakactie Lentekriebels en wel op zaterdag 13 april. We rekenen weer op veel actieve buurtbewoners!

Wat gaan we doen?

Zwerfvuil opruimen

Net als de vorige keren gaan we met een aantal veegploegjes door de wijk om zwerfvuil en bladeren op te ruimen. De gemeente zorgt voor hesjes, grijpers en afvalzakken. Neemt u zelf een bezem, bladhark en uw huisvuilpasje mee? Dan kunnen de zakken direct in de containers.

Heggen en struiken

We organiseren ook weer een snoeiploeg die aan de slag zal gaan met heggen en struiken. De zeehelden-snoeiservice is bedoeld voor bewoners die zelf niet goed in staat zijn (zwaar) snoeiwerk te doen, of die niet over het juiste gereedschap beschikken. Heeft u een snoeiklus? Meld hem aan via een email aan beheer@zeeheldenbuurt.nl

Container voor snoeiafval

Bij het eendenplateau aan de Van Brakelvijver staat op zaterdag 14 april een container voor groenafval. Daar kunnen alle buurtbewoners gebruik van maken; tot uiterlijk 13.30 uur. Dan haalt de gemeente ‘m weer weg. De lentekriebelsacties is dus ook een prima gelegenheid om aan de slag te gaan in uw eigen tuin.

LET OP: Er komt geen container voor grofvuil.

Kindervreugd

Speeltuin Kindervreugd kan aan het begin van het bloei- en speelseizoen goed wat extra aandacht gebruiken. Wie helpt mee? Als je erover beschikt, graag zelf tuingereedschap meenemen.

Bakfietsen

Voor het afvoeren van groenafval regelen we een aantal bakfietsen. Hiervoor zoeken we sportieve buurgenoten met sterke benen!

9.00 koffie, 13.00 uur soep in Café Van de Markt

Op zaterdag 14 april staat om om 9.00 uur de koffie klaar in Café Van de Markt. Paterswoldseweg/Witte de Withstraat). We houden dan een korte werkbespreking, waarna u met uw ploegje aan het werk gaat. Rond 13.00 uur zijn we allemaal weer terug in het café om de actie met een voedzame kop soep en een drankje af te sluiten.

Doet u mee?

Ja, ik doe mee met Lentekriebels

Ik wil wel in een veegploegjeaan de slag in Kindervreugdop de bakfietsin de snoeiploeg

Ik heb een snoeiklus, namelijk:
De snoeiploeg neemt contact met u op.